Polityka Prywatności i cookies
serwisu Invest Zone

privacy-policy

Obowiązek informacyjny, czyli ochrona Państwa danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.

§ 1 - Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zamieszonych w Serwisie InvestZone.pl jest ALL4U sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Szczegów 21, 30-694 Kraków,, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529994, REGON 123199450, NIP 6793103524, adres email: biuro@investzone.pl.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, na którego serwerach umieszczony jest serwis InvestZone.pl.
 3. Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny, w tym również w formie profilowania.

§2 - Jakie dane zbieramy?

 1. Serwis zbiera informacje oraz dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adresu IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą Użytkownika i sytuacja określonych w niniejszej Polityce prywatności.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji Państwa próśb, obsługi i kontaktu w trakcie Kampanii, czy wykonania umowy.

§3 - W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe Serwis InvestZone.pl przetwarza w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz korzystania z funkcjonalności serwisu (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
 2. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
 3. obsługi Państwa zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 4. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 5. analiz i badań sposobu korzystania przez Państwa z usług świadczonych przez Serwis InvestZone.pl (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 6. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 7. marketingu bezpośredniego (na czas trwania umowy: art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes; po zakończeniu umowy: art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).

§4 - Komu przekazujemy Państwa dane?

 1. Dane podane w formularzu mogą być przekazane:
  1. podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi administrator serwisu w tym zakresie współpracuje.
  2. podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, biurom księgowym i rachunkowym, notariuszom lub prawnikom i innym doradcom, w zakresie w jakim stają się oni administratorami.
  3. podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem
 2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§5 - Ile czasu przechowywane są Państwa dane?

 1. Czas przechowywania Państwa danych osobowych niezbędnych do korzystanie z Serwisu i zawarcia umowy jest uzależniony od Ustawodawcy i wynika z przepisów prawa.
 2. Dane będziemy przechowywać podczas trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z użytkowania Serwisu i zawartej umowy.
 3. Dane osobowe wykorzystywane do celów marketingowych pozyskane na podstawie zgody przechowujemy do czasu cofnięcia zgody.

§6 - Prawa osób fizycznych

 1. Państwa prawa, jako osób fizycznych to:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Realizacja niektórych z wyżej wymienionych praw może być ograniczona z uwagi na przepisy prawa obowiązujące Administratora Danych, o czym zobowiązuje się on poinformować zainteresowane osoby.

Polityka plików Cookies

§ 1 - Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlenia mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj. sesyjne (session cookies) i stałe (persistent cookies). Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem serwisu reklamodawców i partnerów.
 9. Zalecamy zapoznanie się z Polityką ochrony prywatności Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownika może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.

§ 2 - Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacjo o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 3 - Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer 9 http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
  2. Chrome http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/managing/
  3. Safari http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
  4. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  5. Opera http://help.opera.com/Windows/12.00/pl/cookies.html

§ 4 - Odesłania

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką Plików Cookies zastosowanie mają postanowienia Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu.