Zabezpieczenia

O Invest Zone
O nas - tlo
bezpieczeństwo

Zabezpieczenia

Każda umowa pożyczki finansująca projekt publikowany na Invest Zone zabezpieczona jest:

  • Hipoteką na nieruchomości o dwukrotnej wartości udzielanego finansowania.
  • Pełnomocnictwem do sprzedaży nieruchomości.
  • Wekselem in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  • Aktem poddania się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
  • Cesją ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pamiętaj. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części kapitału. Jako Invest Zone dokładamy wszelkich starań, aby publikowane projekty były obarczone jak najniższym ryzykiem inwestycyjnym.

Sprawdź dostępne projekty i ich konkretne zabezpieczenia

pomoc

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas!

napisz do nas

Zapisz się na Newsletter

newsletter